AKTUALNOŚCI

2016-06-07

Czystość i porządek w Gminie Skoczów

 
2016-04-29

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015

 
2015-01-08
obrazek kubły

Informacja w sprawie realizacji usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2013 - 2014

Od 1 lipca 2013 r. - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, wdrażającej nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - odpady komunalne od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbiera Gmina Skoczów za pośrednictwem firmy wybranej w przetargu nieograniczonym.


Pierwszy przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych został rozstrzygnięty w maju 2013 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EKOPLAST-PRODUKT S.C. z Cieszyna, która zaproponowała stawkę 4,49 zł brutto za odbiór odpadów komunalnych od 1 mieszkańca miesięcznie.


Umowę na okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. podpisano w dniu 21 maja 2013 r.


Maksymalna kwota zamówienia – określona w tej umowie - wynosiła 2 101 320,00 zł, którą wyliczono wg wzoru:


26 000 mieszkańców x 4,49 zł/za 1 mieszkańca miesięcznie x 18 miesięcy = 2 101 320,00 zł.

Rzeczywiste wynagrodzenie wypłacone za realizację przedmiotowej usługi wyniosło 1 923 394,77 zł, co wynika z mniejszej liczby osób faktycznie zamieszkujących Gminę Skoczów, w stosunku do założonej liczby 26 000 mieszkańców.
Liczba mieszkańców Gminy Skoczów - wg złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – to 23 800 osób.

 
Przejdź do strony: 1 | 2
Przejdź na początek strony Wstecz

Kontakt

Firma odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w Gminie Skoczów: EKOPLAST-PRODUKT s.c. ul. Frysztacka 145 43-400 Cieszyn
502 778 836 lub 33 858 00 75 W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z odbiorem odpadów komunalnych można kontakować się z wskazaną firmą lub z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Skoczowie - telefon 33 853 38 54 wew. 139 lub 146.