AKTUALNOŚCI

2017-03-16

Formularze na usługi dodatkowe

Na podstawie uchwały nr XXI/240/2016 z dnia 23 sierpnia Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi przygotowano następujące formularze na usługi dodatkowe świadczone przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Poniżej linki do następujących formularzy:

1. Formularz zamówienia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz ogródków działkowych.

2. Formularz zamówienia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

 
2016-12-21

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2017

 
2016-10-10

Informacja dodatkowa w sprawie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

 
2016-09-20

Informacja Burmistrza Miasta Skoczowa

 
2016-09-06

Informacja dla właścicieli nieruchomości w Gminie Skoczów, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

            Informujemy, że w dniu 23 sierpnia 2016 r. Rada Miejska Skoczowa uchwaliła pakiet uchwał w sprawie tzw. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj.:

- uchwała nr XXI/235/2016 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

-  uchwała XXI/236/2016 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/208/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoczów

- uchwała XXI/237/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,

- uchwała XXI/238/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoczów,

- uchwała XXI/239/2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresy świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała XXI/240/2016 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Uchwała w sprawie wzorów deklaracji została opublikowana 6 września 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 21 września 2016 r., pozostałe uchwały zostały opublikowane w tym Dzienniku 5 września 2016 r. i wchodzą w życie w dniu 20 września 2016 r.

Tzw. system gospodarowania odpadami komunalnymi tworzy jeszcze jedna uchwała Rady Miejskiej Skoczowa: uchwała nr XVI/167/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – przy czym zmiana treści tej uchwały nie była konieczna.

 

Rada Miejska Skoczowa postanowiła o odbieraniu z dniem 1 stycznia 2017 r. odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

W związku z powyższą decyzją Rady Miejskiej Skoczowa właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w terminie do 14 października 2016 r. są zobowiązani złożyć Burmistrzowi Miasta Skoczowa pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą przyjmowane od dnia 21 września 2016 r.).

 

Od 1 stycznia 2017 r. organizację odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z tych nieruchomości przejmuje Gmina Skoczów – Urząd Miejski w Skoczowie. Jednocześnie informujemy, że należy wypowiedzieć umowy cywilnoprawne na odbiór odpadów komunalnych z wyżej wskazanych nieruchomości. Po 1 stycznia 2017 r. nie będzie obowiązku zapłaty za wywóz odpadów komunalnych inaczej niż w formie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wznoszonej na rzecz Gminy Skoczów. Przedsiębiorca, który dotychczas odbierał odpady komunalne, od 1 stycznia 2017 r. nie będzie miał prawa odbierać takich odpadów ani tym bardziej żądać za to zapłaty nawet, jeśli stosowna umowa nie została rozwiązana. Umowa taka automatycznie staje się bezprzedmiotowa i nie będzie mogła być podstawą do żądania jakichkolwiek należności.
 

W przypadku pytań prosimy o kontakt osobisty albo telefoniczny z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Skoczowie (telefon 33 853 91 52 wew. 139, 143, 146).

 
Przejdź do strony: 1 | 2
Przejdź na początek strony Wstecz

Kontakt

EKO-STELA SP. Z O.O. ul. Żniwna 9 43-418 Pogwizdów www. ekostela.pl biuro.ekostela@gmail.com
502 778 836 W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z odbiorem odpadów komunalnych można kontakować się z wskazaną firmą lub z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Skoczowie - telefon 33 853 38 54 wew. 139 lub 146.