Mieszkaniec

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

 

W Gminie Skoczów funkcjonuje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. PSZOK prowadzony jest przez Miejską Spółkę SKO-EKO sp. z o.o. w  Skoczowie.

 

Adres PSZOK-u:

ul. Pierściecka 3 

43-430 Kiczyce

 

Do PSZOK-u właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe mogą we własny zakresie dostarczać:

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- zużyte baterie, akumulatory, opony,

- odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

- surowce wtórne (papier, plastik, metal, szkło),

- każda nieruchomość do 0,5 Mg (500 kg) odpadów budowlano - rozbiórkowych na dany rok kalendarzowy,

- każda nieruchomość do 0,1 Mg (100 kg) odpadów zielonych na dany rok kalendarzowy

 

Wskazane odpady właściciele nieruchomości oddają bezpłatnie.

 

PSZOK czynny jest:

 

w dni robocze od poniedziałku do piątku od  8.00 do 16.00

oraz w I sobotę miesiąca od 8.00 do 12.00

tel. 726 777 066

 

 
 
Przejdź na początek strony Wstecz

Kontakt

EKO-STELA SP. Z O.O. ul. Żniwna 9 43-418 Pogwizdów www. ekostela.pl biuro.ekostela@gmail.com
502 778 836 W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z odbiorem odpadów komunalnych można kontakować się z wskazaną firmą lub z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Skoczowie - telefon 33 853 38 54 wew. 139 lub 146.