Mieszkaniec

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

 

W Gminie Skoczów funkcjonuje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. PSZOK prowadzony jest przez Miejską Spółkę SKO-EKO sp. z o.o. w  Skoczowie.

 

Adres PSZOK-u:

ul. Pierściecka 3 

43-430 Kiczyce

 

Do PSZOK-u właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe mogą we własny zakresie dostarczać:

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- zużyte baterie, akumulatory, opony,

- odpady zielone, suche odpady kuchenne ulegające biodegradacji

- surowce wtórne (papier, plastik, metal, szkło)

- każda nieruchomość do 500 Mg odpadów budowlano - rozbiórkowych / rok

 

Wskazane odpady właściciele nieruchomości oddają bezpłatnie.

 

PSZOK czynny jest:

 

w dni robocze od poniedziałku do piątku od  8.00 do 16.00

oraz w I sobotę miesiąca od 8.00 do 12.00

tel. 726 777 066

 

 
 
Przejdź na początek strony Wstecz

Kontakt

Firma odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w Gminie Skoczów: EKOPLAST-PRODUKT s.c. ul. Frysztacka 145 43-400 Cieszyn
502 778 836 lub 33 858 00 75 W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z odbiorem odpadów komunalnych można kontakować się z wskazaną firmą lub z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Skoczowie - telefon 33 853 38 54 wew. 139 lub 146.