Mieszkaniec

Wysokość opłat

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za osobę miesięcznie w Gminie Skoczów wynoszą:

 

9,00 zł jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

18,00 zł  jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

 

Stawki opłaty w przypadku domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

 

144,00 zł jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

288,00 zł  jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest kwartalnie w terminach:

 

kwartał I (styczeń, luty, marzec) – do 10 kwietnia,
kwartał II (kwiecień, maj, czerwiec) – do 10 lipca,
kwartał III (lipiec, sierpień, wrzesień) – do 10 października,
kwartał IV (październik, listopad, grudzień) – do 31 grudnia.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest na indywidualny rachunek, podany w zawiadomieniu utworzony dla rozliczeń w Banku Spółdzielczym w Skoczowie lub w kasie Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1.

 

Godziny pracy kasy:

- poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.00
- we wtorek od 7.30 do 16.00

- w piątek od 7.30 do 14.00.

 

W przypadku braku indywidualnego numeru rachunku bankowego należy skontaktować się osobiście lub telefonicznie ( tel. 33 853 38 54 wew.143,146,154) z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Skoczowie.

 

Należy pamiętać, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania.

 
 
Przejdź na początek strony Wstecz

Kontakt

Firma odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w Gminie Skoczów: EKOPLAST-PRODUKT s.c. ul. Frysztacka 145 43-400 Cieszyn
502 778 836 lub 33 858 00 75 W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z odbiorem odpadów komunalnych można kontakować się z wskazaną firmą lub z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Skoczowie - telefon 33 853 38 54 wew. 139 lub 146.