Mieszkaniec

Formularze

Obowiązki właścicieli nieruchomości związane z gospodarką odpadami komunalnymi:

 

- złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy czym w Gminie Skoczów dotyczy to tylko nieruchomości zamieszkałych

- złożenie zmiany deklaracji w terminie 14 dni od dnia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- mieszkańcy, którzy zdeklarowali selektywną zbiórkę odpadów komunalnych zobowiązani są zbierać odpady z podziałem na frakcje: papier, plastik, szkło białe i kolorowe, bioodpady (liście, trawa zrębki drewniane), suche odpady kuchenne ulegające biodegradacji, popiół.

 

Worki zapewnia firma realizująca usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

 

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki (metalowe lub plastikowe) na odpady komunalne jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Liczbę pojemników na odpady należy dostosować do liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ilości wytwarzanych odpadów.

 

Wzór deklaracji oraz formularza na usługe dodatkową:

 

 

 
 
Przejdź na początek strony Wstecz

Kontakt

Firma odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w Gminie Skoczów: EKOPLAST-PRODUKT s.c. ul. Frysztacka 145 43-400 Cieszyn
502 778 836 lub 33 858 00 75 W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z odbiorem odpadów komunalnych można kontakować się z wskazaną firmą lub z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Skoczowie - telefon 33 853 38 54 wew. 139 lub 146.