Mieszkaniec

Formularze

Obowiązki właścicieli nieruchomości związane z gospodarką odpadami komunalnymi:

 

- złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy czym w Gminie Skoczów dotyczy to tylko nieruchomości zamieszkałych

- złożenie zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilosci odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację  w terminie do 10 dnia miesiąca nastepującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.   

- mieszkańcy, którzy zdeklarowali selektywną zbiórkę odpadów komunalnych zobowiązani są zbierać odpady z podziałem na frakcje: papier, plastik, szkło białe i kolorowe, bioodpady (liście, trawa zrębki drewniane), suche odpady kuchenne ulegające biodegradacji, popiół.

 

Worki zapewnia firma realizująca usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

 

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki (metalowe lub plastikowe) na odpady komunalne jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Liczbę pojemników na odpady należy dostosować do liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ilości wytwarzanych odpadów.

 

Wzór deklaracji oraz formularza na usługe dodatkową:

 

 

 
 
Przejdź na początek strony Wstecz

Kontakt

EKO-STELA SP. Z O.O. ul. Żniwna 9 43-418 Pogwizdów www. ekostela.pl biuro.ekostela@gmail.com
502 778 836 W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z odbiorem odpadów komunalnych można kontakować się z wskazaną firmą lub z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Skoczowie - telefon 33 853 38 54 wew. 139 lub 146.